Podpora rozhodování

Návrh postupů nakládání s pokusnými zvířaty (hlodavci)

Aplikace umožňuje vytvořit excelový nástroj pro návrh a porovnání scénářů – v tomto případě se jedná o fiktivní návrh manipulace s pokusnými zvířaty, konkrétně hlodavci. Pro ukázku bylo připraveno několik variant vstupních souborů, které se liší typem anestezie. Struktura souborů se zobrazuje v tabulce pod výběrem a je umožněno vybranou tabulku stáhnout pro vlastní úpravu. Upravený excelový soubor se zachováním jeho struktury je možné načíst pět do aplikace po výběru položky 'Vlastní excelový dokument'.

Dalším postupem je možnost výběru počtu scénářů a spuštění výpočtu, který vytvoří zmíněný excelový nástroj a umožní jeho stažení. Po ukončení výpočtu se na spodní části strany objeví tlačítko pro stažení. Další instrukce pro práci s nástrojem jsou uvedeny přímo ve staženém dokumentu.